แนะนำตัวแทนและผู้ขายอสังหาฯ

Thumbnail logo kimiinformationcenter

Kimi Information Center - Life Services for Foreigners in Japan -

Since 1987, Kimi has been assisting expats in finding that perfect home at a fair price. We have some of the highest achievements and are on...

จำนวนหน่วย 100 Properties

สถานที่การให้บริการ:โตเกียว

บริการที่มีจำหน่ายใน: English

Thumbnail logo landhousing

Land Housing. Co.,Ltd.

We offer variety of sincere and professional services including leasing, financial planning, renovation, property management, and so forth. ...

จำนวนหน่วย 205 Properties

สถานที่การให้บริการ:โตเกียว

บริการที่มีจำหน่ายใน: English, ไทย

Thumbnail logo vector

Vector Realty Co., Ltd.

We started as an agent specialized for an small eating house. Compared with residentials, the location is the most important conditions fo...

จำนวนหน่วย 19 Properties

สถานที่การให้บริการ:โตเกียว, คะนะงะวะ

บริการที่มีจำหน่ายใน: English

Thumbnail 22014754 1811379518891588 591829300 n

J&F Plaza Co., Ltd

Guesthouse, Sharehouse and Apartment rental services for foreigners in Tokyo, Osaka and all over Japan With a range of locations spanning...

จำนวนหน่วย 549 Properties

สถานที่การให้บริการ:โตเกียว, โอซะกะ, คะนะงะวะ, ไซตะมะ, จิบะ

บริการที่มีจำหน่ายใน: English, Español

Thumbnail samurai flag rogo

SAMURAI FLAG

SAMURAI FLAG operates multiple International Share houses in Tokyo and holds Events. Our aim is to make places where people around the world...

จำนวนหน่วย 4 Properties

สถานที่การให้บริการ:โตเกียว, คะนะงะวะ, โอะกินะวะ

บริการที่มีจำหน่ายใน: English, 简体中文, 繁體中文, ไทย, Tiếng Việt

Thumbnail hachise logo

Hachise Co. Ltd.

"As citizens of Kyoto, we have a responsibility to preserve and protect Kyoto’s beautiful cityscape for the future." Our town, where we l...

จำนวนหน่วย 9 Properties

สถานที่การให้บริการ:เกียวโตะ

บริการที่มีจำหน่ายใน: English

Thumbnail ryusou

RYUSO CO., LTD.

จำนวนหน่วย 0 Properties

สถานที่การให้บริการ:คะนะงะวะ

บริการที่มีจำหน่ายใน: English, 简体中文, 繁體中文

Thumbnail willhome logo

WiLL HOME Company

WiLL HOME is a Real Estate Agency in Wakayama, Japan.

จำนวนหน่วย 5 Properties

สถานที่การให้บริการ:วะกะยะมะ

บริการที่มีจำหน่ายใน: English, 简体中文, 繁體中文, ไทย

Thumbnail jyuhan

Jyuhan Co., Ltd.

Jyuhan is a Real Estate Agency in Hokkaido, Japan.

จำนวนหน่วย 4 Properties

สถานที่การให้บริการ:ฮอกไกโด

บริการที่มีจำหน่ายใน:

Thumbnail shinwa logo

Shinwa House Co., Ltd.

Shinwa House is a Real Estate Agency in Chiba, Japan.

จำนวนหน่วย 0 Properties

สถานที่การให้บริการ:โตเกียว, จิบะ

บริการที่มีจำหน่ายใน: English

Thumbnail kohbu logo

KOHBU Share House

Shared House in Kyoto

จำนวนหน่วย 3 Properties

สถานที่การให้บริการ:เกียวโตะ

บริการที่มีจำหน่ายใน: English

Thumbnail seiyo trading logo

Seiyo Trading Co.,Ltd.

We provide a real estate brokerage services in Osaka, Japan. we are committed to provide you an optimal solution for your Osaka property(wh...

จำนวนหน่วย 9 Properties

สถานที่การให้บริการ:โอซะกะ

บริการที่มีจำหน่ายใน: English

BACK TO TOP