Japan-Property

ในกรณีที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจะมีการจัดการดูแลอสังหาริมทรัพย์อย่างไร

  • ในฐานะที่เป็นผู้ซื้อต่างประเทศคุณสามารถเลือกที่จะจ้างบริษัทที่รับบริการดูแลอสังหาริมทรัพย์ให้มาดูแลอสังหาริมทรัพย์ของคุณได้
  • บริการดูแลอสังหาริมทรัพย์สามารถช่วยคุณในการหาผู้เช่า, การจัดการผู้เช่า, เก็บค่าเช่า, ภาษี ฯลฯ

ความจำเป็นในการเป็นตัวแทนในการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆในนามของผู้ที่ไม่ได้พำนักในประเทศญี่ปุ่น

ถ้าไม่ได้พำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและได้มาซึ่งทรัพย์สินเป็นเงินลงทุนหรือบ้านมือสอง มันจะเป็นเรื่องยากที่จะต้องจ่ายภาษีทรัพย์สินถาวร ภาษีการวางแผนเมือง ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าบำรุงรักษาและการเก็บค่าเช่าด้วยตนเอง ดังนั้นคนส่วนใหญ่ในสถานการณ์เช่นนี้จึงมอบความไว้วางใจให้ตัวแทนเป็นคนทำงานเหล่านี้ให้ โดยต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียม แต่มันก็เป็นบริการที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่ได้พำนักที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น เราสามารถหาตัวแทนให้คุณได้

BACK TO TOP