Japan-Property

หลังจากการซื้อทรัพย์สินในประเทศญี่ปุ่นฉันจะได้รับวีซ่าถาวรหรือไม่

ไม่ได้รับ ที่ญี่ปุ่นกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองจะค่อนข้างเข้มงวด ถ้าอยากจะอยู่แบบวีซ่าถาวรจะต้องเป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ซึ่งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดเท่านั้น

BACK TO TOP