Japan-Property

คู่มือการ
ซื้อบ้าน

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการทำสัญญา

 • สัญญาการซื้อจะถูกเขียนในภาษาญี่ปุ่นและเงื่อนไขทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น
 • ตัวแทนสามารถที่จะแปลสัญญาให้ได้ถ้ามีการร้องขอ ถ้าความแตกต่างหรือความขัดแย้งอยู่ระหว่างฉบับญี่ปุ่นและฉบับแปล จะต้องยึดตามข้อมูลที่ระบุในต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น
  *เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ เอกสารแสดงตัวตน (เช่น หนังสือเดินทาง)
 • หากผู้ซื้อซื้อในนามบริษัท จะต้องใช้หนังสือรับรองบริษัท และเอกสารที่แสดงหลักฐานของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ลงนามสัญญากับความสัมพันธ์ในบริษัทนั้นๆ

เอกสารที่ต้องใช้เมื่อลงนามในสัญญา

 • ตราประทับ/ลายเซ็น (โปรดตรวจสอบให้นำตราประทับมาทั้งสองฝ่าย ในกรณีของความเป็นเจ้าของร่วมกัน)
 • หนังสือเดินทาง
 • คำเบิกความ

วิธีการชำระเงิน

 • การชำระเงินจะใช้เงินเยน
 • การชำระเงินจะต้องมีการโอนเข้าบัญชีธนาคารของเรา
 • ต้องชำระค่ามัดจำ 10 ถึง 20% และค่าอากรแสตมป์ เมื่อมีการดำเนินการทำสัญญา
 • ส่วนที่เหลือของการชำระเงินและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จะต้องจัดการทั้งหมดในช่วงเวลาของการโอนกรรมสิทธิ์

หลังจากการซื้อทรัพย์สินในประเทศญี่ปุ่นฉันจะได้รับวีซ่าถาวรหรือไม่

ไม่ได้รับ ที่ญี่ปุ่นกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองจะค่อนข้างเข้มงวด ถ้าอยากจะอยู่แบบวีซ่าถาวรจะต้องเป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ซึ่งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดเท่านั้น

ในกรณีที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจะมีการจัดการดูแลอสังหาริมทรัพย์อย่างไร

 • ในฐานะที่เป็นผู้ซื้อต่างประเทศคุณสามารถเลือกที่จะจ้างบริษัทที่รับบริการดูแลอสังหาริมทรัพย์ให้มาดูแลอสังหาริมทรัพย์ของคุณได้
 • บริการดูแลอสังหาริมทรัพย์สามารถช่วยคุณในการหาผู้เช่า, การจัดการผู้เช่า, เก็บค่าเช่า, ภาษี ฯลฯ

ความจำเป็นในการเป็นตัวแทนในการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆในนามของผู้ที่ไม่ได้พำนักในประเทศญี่ปุ่น

ถ้าไม่ได้พำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและได้มาซึ่งทรัพย์สินเป็นเงินลงทุนหรือบ้านมือสอง มันจะเป็นเรื่องยากที่จะต้องจ่ายภาษีทรัพย์สินถาวร ภาษีการวางแผนเมือง ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าบำรุงรักษาและการเก็บค่าเช่าด้วยตนเอง ดังนั้นคนส่วนใหญ่ในสถานการณ์เช่นนี้จึงมอบความไว้วางใจให้ตัวแทนเป็นคนทำงานเหล่านี้ให้ โดยต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียม แต่มันก็เป็นบริการที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่ได้พำนักที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น เราสามารถหาตัวแทนให้คุณได้

อาคารที่ไม่คิดอัตราค่าเสื่อมในญี่ปุ่น

อ้างอิงตามอัตราของสำนักงานภาษี :

อาคารที่สร้างด้วยคอนกรีต

 • บ้านพัก โรงแรมขนาดเล็ก โรงแรม : 34 ปี
 • บ้านเดี่ยวให้เช่า : 39 ปี
 • อาคารพาณิชย์ : 31 ปี
 • ที่อยู่อาศัย : 47 ปี

อาคารที่สร้างด้วยไม้

 • บ้านพัก โรงแรมขนาดเล็ก โรงแรม : 20 ปี
 • บ้านเดี่ยวให้เช่า : 22 ปี
 • อาคารพาณิชย์ : 17 ปี
 • ที่อยู่อาศัย : 22 ปี
BACK TO TOP