Japan-Property

คู่มือการ
ซื้อบ้าน

ค่าใช้จ่ายในการซื้อและเป็นเจ้าของทรัพย์สินในญี่ปุ่น

เมื่อคุณซื้ออสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับหน่วยงานภาษีและอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องจ่ายบนพื้นฐานของกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับความต้องการของประเทศญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยังเกิดขึ้นหลังจากการซื้อ ในส่วนนี้จะให้แนวทางที่จะรู้ว่าค่าธรรมเนียมที่ได้เกิดขึ้นก่อนและหลังการซื้ออสังหาริมทรัพย์เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของ

ชาวต่างชาติสามารถที่จะได้รับเงินกู้จากธนาคารในประเทศญี่ปุ่นหรือไม่?

โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่ได้พำนักที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารญี่ปุ่นและถ้าคุณไม่สามารถจะออกเงินกู้คุณต้องทำการซื้อเงินสดหรือจัดการเงินทุนผ่านเงินกู้จากประเทศของคุณ เราขอแนะนำให้คุณมีแผนสำหรับการได้รับเงินก่อนที่คุณจะมองหาทรัพย์สินที่ต้องการ

หากคุณกำลังซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย

บางครั้งมันเป็นไปได้สำหรับชาวต่างชาติที่จะได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารญี่ปุ่นถ้าพวกเขาจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และจำเป็นต้องมีวีซ่าพำนักถาวร แต่บางธนาคารอาจจะช่วยให้คุณสามารถกู้เงินได้โดยไม่ต้องมี คุณควรสอบถามได้ที่ธนาคารโดยตรงสำหรับรายละเอียด

หากคุณกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือบ้านมือสอง

โดยทั่วไปคุณจะไม่สามารถได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารญี่ปุ่นถ้าคุณไม่ได้พำนักที่ประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินและภาษี

เมื่อลงนามในสัญญา

1. ค่าอากรแสตมป์

เสียค่าอากรตอนทำสัญญาซื้อขาย

2. ค่ามัดจำ

10-20% ของราคาขาย

เมื่อตกลงที่จะชำระเงินที่เหลือ

1. ส่วนที่เหลือของราคาขายอสังหาริมทรัพย์

2. ชำระเงินตามสัดส่วนพื้นฐาน

  • ภาษีทรัพย์สินถาวร , ภาษีผังเมือง
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ, กองทุนสำหรับซ่อมแซม (สำหรับอพาร์ทเม้น)

3. ค่านายหน้า

3% ของราคาอสังหาริมทรัพย์ + 60,000 เยน + ภาษีผู้บริโภคตามระเบียบของการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์

4. ภาษีจดทะเบียน

การลงทะเบียนของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออาคาร

5. ค่าธรรมเนียมอาลักษณ์

ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ กองทุน และความซับซ้อนของขั้นตอนการลงทะเบียน แต่ปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ¥

6. ภาษีผู้บริโภค

  • คิดที่อัตรา 8% ของราคาอสังหาริมทรัพย์
  • จะคิดภาษีทั้งอาคารใหม่และเก่า แต่ไม่รวมถึงที่ดิน
  • ส่วนมากจะถูกรวมไว้ในราคาขายแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นหลังจากการส่งมอบทรัพย์สิน

1. ภาษีอสังหาริมทรัพย์

ภาษีในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประมาณ 3-6 เดือนหลังจากการซื้อทรัพย์สิน เอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาษีจะถูกส่งโดยสำนักงานภาษีที่รับผิดชอบในทรัพย์สิน

2. เบี้ยประกันภัยพิบัติ

ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์

1. ภาษีทรัพย์สินถาวร

จัดเก็บโดยรัฐบาลญี่ปุ่น อัตราอยู่ที่ 1.4% ของมูลค่าของทรัพย์สินถาวร

2. ภาษีผังเมือง

จัดเก็บโดยรัฐบาลญี่ปุ่น อัตราอยู่ที่ 0.3% ของมูลค่าของทรัพย์สินถาวร

ค่าธรรมเนียมการจัดการคอนโดมิเนียม, ค่าบำรุงรักษา และภาษีทรัพย์สินถาวร ฯลฯ

ญี่ปุ่นมี "กฎหมายเป็นเจ้าของเป็นส่วนๆ" และ "สมาคมเจ้าของบ้าน" เป็นระบบที่คนที่เป็นเจ้าของและอาศัยอยู่ในคอนโดเดียวกันต้องจัดการอาคารและบริเวณโดยรอบร่วมกัน ด้วยเหตุผลนี้จะมีค่าธรรมเนียมการจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาพื้นที่ๆใช้งานร่วมกันและค่าซ่อมแซมอาคารในอนาคตและเจ้าของจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเหล่านี้ในแต่ละเดือน ค่าธรรมเนียมการบำรุงรักษาจะมีการตรวจสอบทุกๆสองสามปี และอาจจะปรับโดยสมาคมเจ้าของบ้านให้สอดคล้องกับแผนซ่อมแซมในระยะยาว

BACK TO TOP