ประโยชน์การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น

 • สภาพแวดล้อมทางการเมืองในประเทศญี่ปุ่นมีความมั่นคงสูง โอกาสของการเปลี่ยนแปลงในด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับต่ำ
 • ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัย สะอาด และสถานที่ที่ถูกสุขอนามัยมากที่สุดเหมาะสำหรับอยู่อาศัย
 • เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอื่นๆ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างมีเสถียรภาพ
 • กรุณาใช้อัตราที่ไม่สูงของเงินเยน
  ขณะที่สกุลเงินญี่ปุ่นยังคงอ่อนค่าลง มันเป็นเรื่องง่ายที่จะซื้อทรัพย์สินของญี่ปุ่นในราคาถูกสำหรับนักลงทุนจากต่างประเทศ
  ดังนั้นนี้เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่น
  นอกจากนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุด และมีเงินสำรองเงินตราต่างประเทศมากเป็นอันดับ 2 ของโลก นั่นทำให้ญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงการตกลงของสกุลเงินญี่ปุ่นในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน
  ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งการเมืองและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ
 • เป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งอาคารและที่ดินในประเทศญี่ปุ่นโดยมีสิทธิสมบูรณ์
BACK TO TOP