ชาวต่างชาติสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นได้ไหม

ชาวต่างชาติสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นได้

ปัจจุบันไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับภาษีเมื่อชาวต่างชาติได้รับอสังหาริมทรัพย์ คุณอาจจะซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องคำนึงถึงสัญชาติของคุณ ที่อยู่ของคุณ และไม่ว่าคุณจะมีสถานะการพำนักอย่างไร อย่างไรก็ตาม จะมีความแตกต่างทางด้านเอกสารของผู้พำนักและผู้ที่ไม่ได้พำนัก (เอกสารส่วนใหญ่สำหรับการยืนยันตัวตนของบุคคลนั้น) และข้อกำหนดสำหรับบัญชีที่ธนาคารญี่ปุ่นเกี่ยวกับการรับเงินการซื้อและการจ่ายภาษีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลังจากที่ซื้อ

ชาวต่างชาติสามารถได้รับสิทธิในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น รวมทั้งที่ดินในประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับสิทธิเช่นเดียวกัน
ไม่มีการจำกัดเวลาในกรรมสิทธิ์และสามารถซื้อขายและสืบทอดมรดกได้อย่างอิสระในหมู่ชาวต่างชาติ ภาษีที่จ่ายโดยชาวต่างชาติในเวลาที่ซื้อจะเหมือนกันกับการจ่ายโดยคนญี่ปุ่น

นิยามของผู้พำนักและผู้ที่ไม่ได้พำนัก

ผู้พำนักคือบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีเป็นเวลาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ถ้าคนที่อยู่ 2 ประเทศหรือมากกว่านั้น
จะสันนิษฐานการพำนักจากรายละเอียดต่างๆเช่นเงื่อนไขการทำงานและสัญญาจ้างของคนๆนั้น
ผู้ที่ไม่ได้พำนักคือบุคคลที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น

BACK TO TOP