Property for Rent in Japan

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

56,000 JPY

Nagafuku 4 chome 10-10, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 5min walk

STUDIO

1 Bath

17.00m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

59,000 JPY

Omiya 2-chome 18-19, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Nishieifuku Station. 5min walk

STUDIO

1 Bath

22.00m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

57,000 JPY

Honan 2 chome 21-17, Suginami-ku, Tokyo

Tokyo Metro Marunouchi Line Hounancho Station. 2min walk

STUDIO

1 Bath

14.79m²

Noimage

Kanagawa / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa

56,000 JPY

Shindaiji 1-chome 37th and 11th, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa

Yokohama Blue Line Katakuracho Station. 13min walk

STUDIO

1 Bath

20.70m²

Noimage

Kanagawa / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Asao-ku,Kawasaki-shi, Kanagawa

60,000 JPY

Tamami 1-chome 26-9, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa

Odakyū Odawara Line Yomiuriland-mae Station. 7min walk

STUDIO

1 Bath

19.87m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

99,000 JPY

Mt. Hamada 3-chome 6-22, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Nishieifuku Station. 5min walk

STUDIO

1 Bath

31.63m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

60,000 JPY

Eifuku 3-chome 40-10, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Nishieifuku Station. 2min walk

STUDIO

1 Bath

18.00m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Setagaya-ku, Tokyo

60,000 JPY

Todoroki 2-chome No. 33-13, Setagaya-ku, Tokyo

Tōkyū Ōimachi Line Todoroki Station. 2min walk

STUDIO

1 Bath

20.30m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

93,000 JPY

Shimotakaido 2-chome 27-10, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Line Sakurajosui Station. 6min walk

STUDIO

1 Bath

29.75m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

58,000 JPY

Nagafuku 4 chome 7-20, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 3min walk

STUDIO

1 Bath

17.82m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

58,000 JPY

Izumi 2-chome 26th 51st, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Line Daitabashi Station. 10min walk

STUDIO

1 Bath

28.43m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

2Beds Apartment in Suginami-ku, Tokyo

80,000 JPY

Takaido Higashi 2-chome 27-6, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Takaido Station. 4min walk

2 Beds

1 Bath

34.27m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

2Beds Apartment in Suginami-ku, Tokyo

229,000 JPY

Omiya 2-chome 5-9, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Nishieifuku Station. 6min walk

2 Beds

1 Bath

71.59m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

3Beds Apartment in Suginami-ku, Tokyo

215,000 JPY

Takaido Higashi 3-chome 9-10, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Takaido Station. 4min walk

3 Beds

1 Bath

82.17m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

3Beds Apartment in Suginami-ku, Tokyo

130,000 JPY

Shimotakaido 2-chome 10-21, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Line Sakurajosui Station. 8min walk

3 Beds

1 Bath

60.50m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

2Beds Apartment in Suginami-ku, Tokyo

132,000 JPY

Izumi 3-chome 53 No. 19, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 8min walk

2 Beds

1 Bath

46.28m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

1Bed Apartment in Suginami-ku, Tokyo

133,000 JPY

Horinouchi 1-chome 8-38, Suginami-ku, Tokyo

Tokyo Metro Marunouchi Line Hounancho Station. 4min walk

1 Bed

1 Bath

51.00m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

3Beds Apartment in Suginami-ku, Tokyo

135,000 JPY

Izumi 2-chome 45-11, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 11min walk

3 Beds

1 Bath

48.60m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

3Beds Apartment in Suginami-ku, Tokyo

138,000 JPY

Izumi 4-chome 15-16, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 12min walk

3 Beds

1 Bath

62.53m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

1Bed Apartment in Suginami-ku, Tokyo

188,000 JPY

Nagafuku 4 chome 26th (scheduled), Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 9min walk

1 Bed

1 Bath

54.31m²

BACK TO TOP