Apartments for Sale in Japan

Saitama / Apartment for Sale

2Beds Apartment in Minami-ku,Saitama-shi, Saitama

16,800,000 JPY

Numakage 1-23-24, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama

JR Saikyō Line Musashi--Urawa Station. 10min walk
JR Musashino Line Musashi--Urawa Station. 10min walk

2 Beds

1 Bath

51.06m²

Saitama / Apartment for Sale

3Beds Apartment in Urawa-ku,Saitama-shi, Saitama

45,800,000 JPY

Kitaurawa 1-chome 7-1, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama

JR Keihin-Tōhoku Negishi Line Kitaurawa Station. 3min walk

3 Beds

1 Bath

67.90m²

Saitama / Apartment for Sale

2Beds Apartment in Kawaguchi-shi, Saitama

19,800,000 JPY

Kamiooki Nishi 1-chome 4-3, Kawaguchi-shi, Saitama

JR Keihin-Tōhoku Negishi Line Nishikawaguchi Station. 17min walk

2 Beds

1 Bath

55.80m²

Saitama / Apartment for Sale

3Beds Apartment in Warabi-shi, Saitama

31,800,000 JPY

Central 1-chome 17-40, Warabi-shi, Saitama

JR Keihin-Tōhoku Negishi Line Warabi Station. 5min walk

3 Beds

1 Bath

70.59m²

Saitama / Apartment for Sale

4Beds Apartment in Warabi-shi, Saitama

21,800,000 JPY

29-2 Minamicho 29-2, Warabi-shi, Saitama

JR Keihin-Tōhoku Negishi Line Nishikawaguchi Station. 9min walk

4 Beds

1 Bath

86.31m²

Saitama / Apartment for Sale

2Beds Apartment in Toda-shi, Saitama

27,400,000 JPY

Shimae 2-chome 11-4, Toda-shi, Saitama

JR Saikyō Line Todakōen Station. 7min walk

2 Beds

1 Bath

62.40m²

Saitama / Apartment for Sale

2Beds Apartment in Warabi-shi, Saitama

31,800,000 JPY

11-20 Minamicho, Warabi-shi, Saitama

JR Keihin-Tōhoku Negishi Line Nishikawaguchi Station. 12min walk
JR Keihin-Tōhoku Negishi Line Warabi Station. 13min walk

2 Beds

1 Bath

65.52m²

Saitama / Apartment for Sale

3Beds Apartment in Kawaguchi-shi, Saitama

17,800,000 JPY

Akayama 309, Kawaguchi-shi, Saitama

Saitama Rapid Railway Line Araijuku Station. 11min walk

3 Beds

1 Bath

80.99m²

Saitama / Apartment for Sale

2Beds Apartment in Kawaguchi-shi, Saitama

18,900,000 JPY

2-1-1 Aoki, Kawaguchi-shi, Saitama

Saitama Rapid Railway Line Kawaguchimotogō Station. 14min walk
JR Keihin-Tōhoku Negishi Line Kawaguchi Station. 19min walk

2 Beds

1 Bath

61.60m²

Saitama / Apartment for Sale

3Beds Apartment in Kawaguchi-shi, Saitama

29,900,000 JPY

20-1 Aoki 1-20, Kawaguchi-shi, Saitama

Saitama Rapid Railway Line Kawaguchimotogō Station. 7min walk
JR Keihin-Tōhoku Negishi Line Kawaguchi Station. 18min walk

3 Beds

1 Bath

64.20m²

Saitama / Apartment for Sale

3Beds Apartment in Kawaguchi-shi, Saitama

9,800,000 JPY

1251 Maeda, Kawaguchi-shi, Saitama

Saitama Rapid Railway Line Minamihatogaya Station. 8min walk

3 Beds

1 Bath

60.42m²

Saitama / Apartment for Sale

2Beds Apartment in Kawaguchi-shi, Saitama

32,800,000 JPY

2-8-1 Sakaemachi, Kawaguchi-shi, Saitama

JR Keihin-Tōhoku Negishi Line Kawaguchi Station. 7min walk
Saitama Rapid Railway Line Kawaguchimotogō Station. 10min walk

2 Beds

1 Bath

62.35m²

Saitama / Apartment for Sale

2Beds Apartment in Toda-shi, Saitama

32,800,000 JPY

Shimae 2-chome 8-10, Toda-shi, Saitama

JR Saikyō Line Todakōen Station. 8min walk

2 Beds

1 Bath

68.62m²

Saitama / Apartment for Sale

3Beds Apartment in Kawaguchi-shi, Saitama

23,800,000 JPY

Asahi 1-chome 6-6, Kawaguchi-shi, Saitama

Saitama Rapid Railway Line Kawaguchimotogō Station. 12min walk
Saitama Rapid Railway Line Minamihatogaya Station. 13min walk

3 Beds

1 Bath

72.00m²

Saitama / Apartment for Sale

3Beds Apartment in Kawaguchi-shi, Saitama

35,800,000 JPY

2-22 Honcho 10-22, Kawaguchi-shi, Saitama

Saitama Rapid Railway Line Kawaguchimotogō Station. 4min walk
JR Keihin-Tōhoku Negishi Line Kawaguchi Station. 11min walk

3 Beds

1 Bath

82.44m²

Saitama / Apartment for Sale

3Beds Apartment in Kawaguchi-shi, Saitama

34,800,000 JPY

Kawaguchi 5-chome 6-12, Kawaguchi-shi, Saitama

JR Keihin-Tōhoku Negishi Line Kawaguchi Station. 9min walk

3 Beds

1 Bath

75.04m²

Saitama / Apartment for Sale

2Beds Apartment in Kawaguchi-shi, Saitama

16,800,000 JPY

Kawaguchi 5-chome 14-8, Kawaguchi-shi, Saitama

JR Keihin-Tōhoku Negishi Line Kawaguchi Station. 12min walk

2 Beds

1 Bath

47.55m²

Saitama / Apartment for Sale

1Bed Apartment in Kawaguchi-shi, Saitama

21,800,000 JPY

Namiki 2-chome 38-15, Kawaguchi-shi, Saitama

JR Keihin-Tōhoku Negishi Line Nishikawaguchi Station. 4min walk

1 Bed

1 Bath

55.25m²

Saitama / Apartment for Sale

2Beds Apartment in Urawa-ku,Saitama-shi, Saitama

15,800,000 JPY

1-8-8 Motomachi, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama

JR Keihin-Tōhoku Negishi Line Kitaurawa Station. 6min walk

2 Beds

1 Bath

51.39m²

Saitama / Apartment for Sale

4Beds Apartment in Kawaguchi-shi, Saitama

32,000,000 JPY

Asahi 1-chome 1-32, Kawaguchi-shi, Saitama

Saitama Rapid Railway Line Kawaguchimotogō Station. 11min walk
JR Keihin-Tōhoku Negishi Line Kawaguchi Station. 22min walk

4 Beds

1 Bath

86.58m²

BACK TO TOP