Japan-Property

  3,200,000,000 JPY

  Whole Apartment Building in Shoto

  9

  1488 m²

  ที่อยู่อาศัย:
  อาคารอพาร์ทเม้นท์ (คอนโดฯ)
  ผลตอบแทนค่าเช่า:
  รายได้ประจำปีโดยประมาณ:

  Property Details

  Property Code: S0003313

  Agency Property Code : 3

  สถานที่

  Shoto, Shibuya-ku, Tokyo

  สถานี

  Keiō Inokashira Line Shinsen Station. 4min walk

  ขนาดกลาง

  1488.09 m²

  ชั้น

  ขนาดพื้นที่

  798.90 m²

  สิทธิในที่ดิน

  กรรมสิทธิ์

  หน่วยรวม

  9 หน่วย

  ปีที่สร้างเสร็จ

  พฤศจิกายน 2533

  โครงสร้าง

  สถานะ

  พร้อมใช้งานจาก

  ปรึกษา

  ที่จอดรถ

  ถนนที่เชื่อม

  พื้นที่อาคารปกคลุมดิน

  60%

  พื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน

  150%

  โครงการเมือง

  ประเภทที่ดิน

  เขตการใช้ที่ดิน

  แจ้งเตือนโครงการใช้ที่ดินในประเทศ

  ประเภท

  นายหน้า

  หมายเหตุ

  แผนที่

  ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

  18 กันยายน 2564

  ปรับปรุงข้อมูลต่อไป

  2 ตุลาคม 2564

  รายชื่อให้โดย

  Mr.LAND Co., Ltd.

  Mr. LAND Co. will be your best partner in real estate. We utilize our 34 years of experience in helping you to find and purchase your perfec...

  จำนวนหน่วย 209 Properties

  สถานที่การให้บริการ:โตเกียว, คะนะงะวะ, ไซตะมะ, จิบะ

  บริการที่มีจำหน่ายใน: English, 简体中文, 繁體中文

  BACK TO TOP