Property for Sale in Japan

Thumbnail 17775

Kyoto / House for Sale

4Beds House in Higashiyama ku ue benten-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

105,000,000 JPY

Higashiyama ku ue benten-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

Hankyu Kyoto Line Kawaramachi Station. 15min walk
Keihan Main Line Gion-Shijo Station. 14min walk

4 Beds

1 Bath

78.07m²

Thumbnail 17777 1

Kyoto / House for Sale

3Beds House in Sakyouku shimogamo minami shiba-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

55,800,000 JPY

Sakyouku shimogamo minami shiba-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

Kyoto Karasuma Line Kitayama Station. 4min walk

3 Beds

1 Bath

89.42m²

Thumbnail 17732 1

Kyoto / House for Sale

3Beds House in Sakyouku kitamon mae-Machi, Kyoto

80,000,000 JPY

Sakyouku kitamon mae-Machi, Kyoto

Kyoto Tōzai Line Higashiyama Station. 4min walk
Keihan Main Line Sanjo Station. 9min walk

3 Beds

1 Bath

78.45m²

Thumbnail 17749 1

Kyoto / Hotel & Ryokan for Sale

Hotel & Ryokan in Minamiku touji-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

65,800,000 JPY

Minamiku touji-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

Kintetsu Kyoto Line Toji Station. 13min walk

6

171.80m²

Thumbnail 17733 1

Kyoto / House for Sale

6+Beds House in Sakyouku okazaki ten'ou-Machi, Kyoto

98,000,000 JPY

Sakyouku okazaki ten'ou-Machi, Kyoto

Kyoto Tōzai Line Keage Station. 12min walk

6+ Beds

4+ Baths

199.96m²

Thumbnail 17759 1

Kyoto / House for Sale

2Beds House in Sakyouku okazaki en kachi tera-Machi, Kyoto

284,950,000 JPY

Sakyouku okazaki en kachi tera-Machi, Kyoto

Kyoto Tōzai Line Higashiyama Station. 7min walk

2 Beds

no bath

123.45m²

Thumbnail 17719 1

Kyoto / House for Sale

6+Beds House in Sakyouku shimogamo hon-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

79,800,000 JPY

Sakyouku shimogamo hon-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

Kyoto Karasuma Line Kitaōji Station. 20min walk

6+ Beds

1 Bath

136.52m²

Thumbnail 17698 1

Kyoto / House for Sale

4Beds House in Shimogyou ku karamono-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

63,000,000 JPY

Shimogyou ku karamono-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

Keihan Main Line Kiyomizu-Gojo Station. 7min walk

4 Beds

no bath

170.50m²

Thumbnail 17701 1

Kyoto / House for Sale

6+Beds House in Sakyouku shimogamo mori ke mae-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

65,800,000 JPY

Sakyouku shimogamo mori ke mae-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

Keihan Ōtō Line Demachiyanagi Station. 20min walk

6+ Beds

1 Bath

180.92m²

Thumbnail 17722 1

Kyoto / House for Sale

5Beds House in Sakyouku shougoin nishi-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

66,800,000 JPY

Sakyouku shougoin nishi-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

Keihan Ōtō Line Jingu-Marutamachi Station. 11min walk

5 Beds

1 Bath

103.68m²

Thumbnail 17687 1

Kyoto / Hotel & Ryokan for Sale

Hotel & Ryokan in Shimogyou ku san no miyamachi toori ue no kuchi kudaru takamiya-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

99,800,000 JPY

Shimogyou ku san no miyamachi toori ue no kuchi kudaru takamiya-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

Keihan Main Line Kiyomizu-Gojo Station. 3min walk
JR Tōkaidō Main Line Kyoto Station. 14min walk

8

191.48m²

Thumbnail 17682 1

Kyoto / House for Sale

3Beds House in Shimogyou ku kizu ya hashi toori nishi hora in higashi nyuu ru higashi shio kouji-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

56,800,000 JPY

Shimogyou ku kizu ya hashi toori nishi hora in higashi nyuu ru higashi shio kouji-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

JR Tōkaidō Main Line Kyoto Station. 7min walk
Kyoto Karasuma Line Kyoto Station. 6min walk

3 Beds

no bath

61.36m²

Thumbnail 17694 1

Kyoto / House for Sale

6+Beds House in Chuukyouku kama za toori ane kouji noboru tsugaru-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

142,000,000 JPY

Chuukyouku kama za toori ane kouji noboru tsugaru-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

Kyoto Karasuma Line Karasumaoike Station. 6min walk
Kyoto Tōzai Line Karasumaoike Station. 6min walk

6+ Beds

1 Bath

179.61m²

Thumbnail 17675 1

Kyoto / House for Sale

4Beds House in Minamiku higashi kyuujou kita karasuma-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

85,000,000 JPY

Minamiku higashi kyuujou kita karasuma-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

JR Tōkaidō Main Line Kyoto Station. 5min walk

4 Beds

1 Bath

95.22m²

Thumbnail 17697 1

Kyoto / House for Sale

3Beds House in Higashiyama ku takara fuku tera monzen kojima-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

300,000,000 JPY

Higashiyama ku takara fuku tera monzen kojima-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

Keihan Main Line Gion-Shijo Station. 14min walk
Keihan Main Line Kiyomizu-Gojo Station. 11min walk

3 Beds

1 Bath

173.69m²

Thumbnail 17650 1

Kyoto / House for Sale

4Beds House in Higashiyama-ku,Kyōto-shi, Kyoto

69,800,000 JPY

Shimizu 3-chome, Higashiyama-ku, Kyōto-shi, Kyoto

Keihan Main Line Kiyomizu-Gojo Station. 18min walk

4 Beds

1 Bath

188.71m²

Thumbnail img 8945

Kyoto / House for Sale

4Beds House in Yamashinaku otowa senbon-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

5,300,000 JPY

Yamashinaku otowa senbon-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

Kyoto Tōzai Line Higashino Station. 9min walk

4 Beds

1 Bath

50.76m²

Thumbnail 17623 1

Kyoto / House for Sale

4Beds House in Higashiyama ku daikoku machi toori gojou noboru daikoku-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

16,800,000 JPY

Higashiyama ku daikoku machi toori gojou noboru daikoku-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

Keihan Main Line Kiyomizu-Gojo Station. 4min walk

4 Beds

no bath

40.65m²

Thumbnail 17507 1

Kyoto / House for Sale

4Beds House in Shimogyou ku nishi hora in-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

55,800,000 JPY

Shimogyou ku nishi hora in-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

JR Tōkaidō Main Line Kyoto Station. 14min walk

4 Beds

1 Bath

95.84m²

Thumbnail 16573 1

Kyoto / House for Sale

5Beds House in Fushimiku ishida ooyama-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

8,800,000 JPY

Fushimiku ishida ooyama-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

Kyoto Tōzai Line Ishida Station. 7min walk

5 Beds

1 Bath

68.87m²

BACK TO TOP