Property for Rent in Japan

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

72,000 JPY

Eifuku 4-20-20-20, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 9min walk

STUDIO

1 Bath

20.36m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

89,000 JPY

Kugayama 2-chome 1-26, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Fujimigaoka Station. 5min walk

STUDIO

1 Bath

32.11m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

1Bed Apartment in Suginami-ku, Tokyo

165,000 JPY

Eifuku 4-chome 2-10, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 2min walk

1 Bed

1 Bath

51.20m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

58,000 JPY

Eifuku 4-chome 7-20, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 3min walk

STUDIO

1 Bath

17.82m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

1Bed Apartment in Suginami-ku, Tokyo

73,000 JPY

Omiya 1-chome 14-5, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 12min walk

1 Bed

1 Bath

29.70m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

1Bed Apartment in Suginami-ku, Tokyo

188,000 JPY

Eifuku 4 chome 26 (planned), Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 9min walk

1 Bed

1 Bath

54.25m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

45,000 JPY

Izumi 3-chome 61-40, Suginami-ku, Tokyo

Tokyo Metro Marunouchi Line Hounancho Station. 8min walk

STUDIO

1 Bath

9.38m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

2Beds Apartment in Suginami-ku, Tokyo

60,000 JPY

Eifu 1-chome 27-14, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 7min walk

2 Beds

1 Bath

30.60m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

78,000 JPY

Izumi 4-chome 40-33, Suginami-ku, Tokyo

Tokyo Metro Marunouchi Line Hounancho Station. 5min walk

STUDIO

1 Bath

33.26m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

99,000 JPY

3-6-22 Hamadayama, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Nishieifuku Station. 5min walk

STUDIO

1 Bath

31.63m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

3Beds Apartment in Suginami-ku, Tokyo

130,000 JPY

Shimotakaido 2-chome 10-21, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Line Sakurajosui Station. 8min walk

3 Beds

1 Bath

60.50m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

67,000 JPY

Eifuku 1-chome 44-5, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 2min walk

STUDIO

1 Bath

21.25m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

2Beds Apartment in Suginami-ku, Tokyo

67,000 JPY

Narita Higashi 1-chome 35-7, Suginami-ku, Tokyo

Tokyo Metro Marunouchi Line Minamiasagaya Station. 13min walk

2 Beds

1 Bath

30.00m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

60,000 JPY

Eifuku 4-chome 7-20, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 3min walk

STUDIO

1 Bath

17.82m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

63,000 JPY

Hamada 1-chome 15-3, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Nishieifuku Station. 6min walk

STUDIO

1 Bath

22.70m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

71,000 JPY

Eifuku 2-chome 45-12, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 4min walk

STUDIO

1 Bath

19.73m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

2Beds Apartment in Suginami-ku, Tokyo

80,000 JPY

Takaido Higashi 2-chome 27-6, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Takaido Station. 4min walk

2 Beds

1 Bath

34.27m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

3Beds Apartment in Suginami-ku, Tokyo

135,000 JPY

Izumi 2-chome 45-11, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 11min walk

3 Beds

1 Bath

48.60m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

STUDIO Apartment in Suginami-ku, Tokyo

70,000 JPY

Eifuku 2-chome 45-12, Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 4min walk

STUDIO

1 Bath

19.73m²

Noimage

Tokyo / Apartment for Rent

1Bed Apartment in Suginami-ku, Tokyo

148,000 JPY

Eifuku 4 chome 26 (planned), Suginami-ku, Tokyo

Keiō Inokashira Line Eifukucho Station. 9min walk

1 Bed

1 Bath

43.22m²

BACK TO TOP