Property for Rent in Japan

Thumbnail 05054c47

Tokyo / Apartment for Rent

Loire Toshima Nagasaki

72,000 JPY

Nagasaki 6-28-5, Toshima-ku, Tokyo

Seibu Ikebukuro Line Ekoda Station. 10min walk
Tokyo Metro Fukutoshin Line Senkawa Station. 11min walk

STUDIO

1 Bath

20.44m²

Thumbnail jp.co.finenet.server

Tokyo / Apartment for Rent

Ruguran

71,000 JPY

Yahiro 4-3-4, Sumida-ku, Tokyo

Keisei Oshiage Line Yahiro Station. 7min walk
JR Sōbu Line Hirai Station. 11min by Bus Get Off at Higashi sumida nichoume 5min walk

STUDIO

1 Bath

20.71m²

Thumbnail jp.co.finenet.server  1

Tokyo / Apartment for Rent

Kotoku Ohshima 8chome Project

76,000 JPY

Oshima 8-1-2, Kōtō-ku, Tokyo

Toei Shinjuku Line Ōjima Station. 9min walk
JR Sōbu Line Kameido Station. 28min walk

STUDIO

1 Bath

20.55m²

Thumbnail jp.co.finenet.server  1

Tokyo / Apartment for Rent

ECLUSE

85,000 JPY

Yuan Asakusa 1-10-1, Taitō-ku, Tokyo

Toei Ōedo Line Shinokachimachi Station. 1min walk
Tokyo Metro Ginza Line Inaricho Station. 5min walk

STUDIO

1 Bath

23.54m²

Thumbnail jp.co.finenet.server

Tokyo / Apartment for Rent

Foresta Palace

79,000 JPY

Ekita 7-2-11, Adachi-ku, Tokyo

Nippori-Toneri Liner Nishiaraidaishinishi Station. 9min walk
Tōbu Isesaki Line Daishi-mae Station. 21min walk

STUDIO

1 Bath

37.68m²

Thumbnail jp.co.finenet.server

Tokyo / Apartment for Rent

Foresta Palace

77,000 JPY

Ekita 7-2-11, Adachi-ku, Tokyo

Nippori-Toneri Liner Nishiaraidaishinishi Station. 9min walk
Tōbu Isesaki Line Daishi-mae Station. 21min walk

STUDIO

1 Bath

37.68m²

Thumbnail jp.co.finenet.server

Tokyo / Apartment for Rent

Kotoku Ohshima 8chome Project

77,000 JPY

Oshima 8-1-2, Kōtō-ku, Tokyo

Toei Shinjuku Line Ōjima Station. 9min walk
JR Sōbu Line Kameido Station. 28min walk

STUDIO

1 Bath

20.05m²

Thumbnail jp.co.finenet.server  1

Tokyo / Apartment for Rent

Kotoku Ohshima 8chome Project

77,000 JPY

Oshima 8-1-2, Kōtō-ku, Tokyo

Toei Shinjuku Line Ōjima Station. 9min walk
JR Sōbu Line Kameido Station. 28min walk

STUDIO

1 Bath

20.03m²

Thumbnail jp.co.finenet.server

Tokyo / Apartment for Rent

Domeal Kameido

75,000 JPY

Kameido 7-29-2, Kōtō-ku, Tokyo

JR Sōbu Line Kameido Station. 11min walk
Tōbu Kameido Line Kameidosuijin Station. 7min walk

STUDIO

1 Bath

19.13m²

Thumbnail jp.co.finenet.server

Tokyo / Apartment for Rent

Domeal Kameido

75,000 JPY

Kameido 7-29-2, Kōtō-ku, Tokyo

JR Sōbu Line Kameido Station. 11min walk
Tōbu Kameido Line Kameidosuijin Station. 7min walk

STUDIO

1 Bath

19.61m²

Thumbnail jp.co.finenet.server

Tokyo / Apartment for Rent

Foresta Palace

77,000 JPY

Ekita 7-2-11, Adachi-ku, Tokyo

Nippori-Toneri Liner Nishiaraidaishinishi Station. 9min walk
Tōbu Isesaki Line Daishi-mae Station. 21min walk

STUDIO

1 Bath

37.68m²

Thumbnail jp.co.finenet.server  10

Tokyo / Apartment for Rent

Domeal Kameido

75,000 JPY

Kameido 7-29-2, Kōtō-ku, Tokyo

JR Sōbu Line Kameido Station. 11min walk
Tōbu Kameido Line Kameidosuijin Station. 7min walk

STUDIO

1 Bath

19.14m²

Thumbnail jp.co.finenet.server  10

Tokyo / Apartment for Rent

Domeal Kameido

75,000 JPY

Kameido 7-29-2, Kōtō-ku, Tokyo

JR Sōbu Line Kameido Station. 11min walk
Tōbu Kameido Line Kameidosuijin Station. 7min walk

STUDIO

1 Bath

19.14m²

Thumbnail jp.co.finenet.server

Tokyo / Apartment for Rent

Kotoku Ohshima 8chome Project

76,000 JPY

Oshima 8-1-2, Kōtō-ku, Tokyo

Toei Shinjuku Line Ōjima Station. 9min walk
JR Sōbu Line Kameido Station. 28min walk

STUDIO

1 Bath

20.34m²

Thumbnail a47a982b

Tokyo / Apartment for Rent

Loire Toshima Nagasaki

73,000 JPY

Nagasaki 6-28-5, Toshima-ku, Tokyo

Seibu Ikebukuro Line Ekoda Station. 10min walk
Tokyo Metro Fukutoshin Line Senkawa Station. 11min walk

STUDIO

1 Bath

20.44m²

Thumbnail 28143140

Tokyo / Apartment for Rent

Loire Toshima Nagasaki

73,000 JPY

Nagasaki 6-28-5, Toshima-ku, Tokyo

Seibu Ikebukuro Line Ekoda Station. 10min walk
Tokyo Metro Fukutoshin Line Senkawa Station. 11min walk

STUDIO

1 Bath

20.44m²

Thumbnail 1c4ebac2

Tokyo / Apartment for Rent

Sky Court Shiba Ichibankan

88,000 JPY

Shibaura 1-15-9, Minato-ku, Tokyo

Toei Mita Line Sanda Station. 7min walk
JR Yamanote Line Tamachi Station. 9min walk

STUDIO

1 Bath

21.59m²

Thumbnail c818e8d6

Tokyo / Apartment for Rent

Grand Concierge Kami Ikbukuro

81,400 JPY

Kami-Ikebukuro 1-38-4, Toshima-ku, Tokyo

Tōbu Tōjō Line Kitaikebukuro Station. 10min walk
JR Yamanote Line Ōtsuka Station. 12min walk

STUDIO

1 Bath

28.79m²

Thumbnail 126b51a8

Tokyo / Apartment for Rent

Grand Concierge Kami Ikbukuro

75,000 JPY

Kami-Ikebukuro 1-38-4, Toshima-ku, Tokyo

Tōbu Tōjō Line Kitaikebukuro Station. 10min walk
JR Yamanote Line Ōtsuka Station. 12min walk

STUDIO

1 Bath

21.00m²

Thumbnail f8944383

Tokyo / Apartment for Rent

Grand Concierge Kami Ikbukuro

74,800 JPY

Kami-Ikebukuro 1-38-4, Toshima-ku, Tokyo

Tōbu Tōjō Line Kitaikebukuro Station. 10min walk
JR Yamanote Line Ōtsuka Station. 12min walk

STUDIO

1 Bath

20.60m²

BACK TO TOP