Commercial Buildings for Sale in Japan

Kyoto / Commercial Building for Sale

Commercial Building in Higashiyama-ku,Kyoto-shi, Kyoto

168,000,000 JPY

The north side, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto

Keihan Main Line Gion-Shijo Station. 7min walk

157.34m²

Kyoto / Commercial Building for Sale

Commercial Building in Higashiyama-ku,Kyoto-shi, Kyoto

148,000,000 JPY

The north side, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto

Keihan Main Line Gion-Shijo Station. 7min walk

284.75m²

Kyoto / Commercial Building for Sale

Commercial Building in Shimogyou ku yanagi baba toori taka tsujishita ru kichi moji-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

170,000,000 JPY

Shimogyou ku yanagi baba toori taka tsujishita ru kichi moji-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

Kyoto Karasuma Line Shijo Station. 7min walk

461.92m²

Kyoto / Commercial Building for Sale

Commercial Building in Higashiyama-ku,Kyoto-shi, Kyoto

280,000,000 JPY

The north side, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto

Keihan Main Line Gion-Shijo Station. 7min walk

913.17m²

Kyoto / Commercial Building for Sale

Commercial Building in Higashiyama ku ko monzen toori yamato ooji higashi nyuu nichoume sankichi-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

98,000,000 JPY

Higashiyama ku ko monzen toori yamato ooji higashi nyuu nichoume sankichi-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

Keihan Main Line Sanjo Station. 4min walk
Keihan Main Line Gion-Shijo Station. 7min walk

242.65m²

Kyoto / Commercial Building for Sale

Commercial Building in Chuukyouku miyuki machi toori sanjou kudaru ebi ya-Machi,Kyōto-shi, Kyoto

230,000,000 JPY

Chuukyouku miyuki machi toori sanjou kudaru ebi ya-Machi, Kyōto-shi, Kyoto

Kyoto Tōzai Line kyōtoshiyakusho-mae Station. 5min walk

167.80m²

Kyoto / Commercial Building for Sale

Commercial Building in Higashiyama-ku,Kyoto-shi, Kyoto

288,000,000 JPY

The north side, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto

Keihan Main Line Gion-Shijo Station. 7min walk

447.09m²

BACK TO TOP